Què pots fer tu

FES EL TEU DONATIU PER BIZUM

Des de l’apartat “Fer un donatiu” i introduint el codi identificador 06709

Col·labora amb la fundació

El teu compromís ens ajuda a contribuir en la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual. Amb la teva aportació, junts construïm.

Com pots col·laborar amb nosaltres:

Fes-te voluntari

Fes un donatiu

Fes-te amic/amiga de la fundació

Fes una aportació per un dels nostres projectes

La Fundació ESMEN és una entitat que està inclosa en les regulades per l’article 16 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de “règim fiscal de els entitats sense finalitats lucratives i dels incentius al mecenatge” i per tant, les donacions fetes es poden beneficiar dels incentius fiscals establerts en els articles 19, 20 i 21 de l’esmentada llei.