Fes un donatiu

  Les teves dades


  Les teves dades


  Forma de pagament

  En fer clic a "Vull fer el meu donatiu", seràs redirigit a la pàgina de la plataforma de pagament de "La Caixa" per a procedir al pagament de la donació  La Fundació ESMEN és una entitat que està inclosa en les regulades per l’article 16 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de “règim fiscal de els entitats sense finalitats lucratives i dels incentius al mecenatge” i per tant, les donacions fetes es poden beneficiar dels incentius fiscals establerts en els articles 19, 20 i 21 de l’esmentada llei.

  0