Aquest mes d’abril, coincidint amb Sant Jordi, volem parlar de cultura. Entrevistem a Ignacio de Gispert, director de la Fundació ESMEN des de fa 8 anys, perquè ens expliqui en què consisteix el programa ESMEN Cultura i quins són els eixos sobre els quals treballen per potenciar la cultura com a eina de transformació social i catalitzadora de l’autonomia de les persones amb discapacitat intel·lectual. 

Què és ESMEN Cultura? Com va néixer? 

Per definir que és ESMEN Cultura ens hauríem de remuntar a l’any 2017, que va ser quan vam planificar el primer pla estratègic de la Fundació. En aquella època, la prioritat que teníem eren les necessitats bàsiques de les persones amb discapacitat, i per aquest motiu ens vam focalitzar en la inversió en instal·lacions, ampliant l’espai de la llar-residència, i millorant els serveis crítics, com eren el subministrament de medicaments o l’alimentació.

L’any 2020, vam plantejar el segon pla estratègic, amb l’horitzó posat en l’any 2027, la nostra prioritat és fer un acompanyament actiu de les persones usuàries en tot el seu projecte vital. És aquí, on van néixer els programes, com a motors del segon pla estratègic, ESMEN Cultura i ESMEN TICS (ESMEN tecnologies). L’objectiu principal del programa és promoure la cultura per a totes les persones usuàries de la Fundació ESMEN com a motor de desenvolupament humà, propiciant condicions que afavoreixin el sentit de pertinença i la diversitat per a la participació comunitària i la transformació social.

Quins objectius té?

Per nosaltres, la cultura és una eina de transformació on es facilita la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual i la seva autonomia.  L’eix del programa ha estat la confiança que tenim amb el món de la cultura, plantejada d’una manera participativa amb altres entitats que poden aportar creativitat i amb un programa d’esdeveniments. 

Amb el programa pretenem:

 • Generar contextos oberts, sense etiquetes ni prejudicis, alternatius, on compartir processos culturals i comunitaris que facilitin la democratització de l’art en tots els seus vessants.
 • Impulsar accions per a la generació d’una cultura inclusiva.
 • Empoderar a les persones usuàries de la Fundació ESMEN com a agents legítims de producció artística mitjançant diferents llenguatges estètics.
 • Promoure el judici crític de les persones a través de l’accés normalitzat a la cultura.
 • Ajudar a comprendre i actuar críticament en la societat en què vivim, per a superar les desigualtats.

Quines activitats feu dins del programa i qui les dinamitza?

Cada any la comissió del programa, on participen persones de tots els serveis de la Fundació i la direcció artística d’uTOpia Barcelona, fa una planificació del programa amb els diferents esdeveniments que es realitzaran durant l’any.

Al programa s’inclouen activitats com:

 • Arts escèniques.
 • Taller de fotografia.
 • Teatre.
 • Producció audiovisual.
 • Arts plàstiques.
 • Visites culturals.
 • Organització d’esdeveniments culturals.

Ara que s’acosta Llegeix amb mi, una jornada literària que es fa per Sant Jordi on es conviden nens i nenes de les escoles del barri de Sarrià per compartir diferents activitats amb les persones usuàries de la fundació, com impliqueu a la comunitat en aquest programa?

Amb aquest esdeveniment literari que és Llegeix amb mi es fa una intensa comunicació a les escoles del barri perquè vinguin nens i nenes a les nostres instal·lacions. Aquest és el segon any que col·laborem amb l’escola John Talabot, i estem molt contents, però la nostra intenció és que en el futur puguin participar altres escoles del barri.

Quines són les necessitats més urgents que s’enfronten les persones amb discapacitat intel·lectual en l’actualitat?

Tot i estar al segle XXI, lamentablement, la necessitat urgent de les persones amb discapacitat intel·lectual és l’accés a l’habitatge i a un lloc de treball. Addicionalment, és necessari per a les famílies comptar amb un acompanyament professional. Per tant, encara hi ha moltes necessitats no resoltes i encara queda un llarg camí per recórrer.

Com garanteix la Fundació que els seus programes siguin accessibles i efectius per a les persones amb discapacitat intel·lectual?

Tots els programes que estem gestionant comptem amb la participació de les persones usuàries dels nostres serveis, com a protagonistes. Com és el cas d’ESMEN Cultura on ells són actors, productors, guionistes i gestors de totes les activitats del programa.

Quins reptes enfronta el programa d’ESMEN Cultura?

Mirant la naturalesa del programa, un repte important que tenim ara mateix és continuar creant i innovant amb diferents iniciatives. Un altre repte que tenim és arribar a més persones usuàries, de manera que estiguin estimulades per participar, així com establir noves aliances amb altres entitats.