Ajuda’ns a millorar els espais verds i les zones exteriors de la Fundació

Ara fes el teu donatiu per bizum al 6709

En la fundación ESMEN el mantenimiento del jardín y de los espacios exteriores, lo hacen las personas usuarias del C.O. La Gavina, en la actividad de agroteràpia. Con tu aportación colaboras con la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad intelectual.

La Fundació ESMEN és una entitat que està inclosa en les regulades per l’article 16 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de “règim fiscal de els entitats sense finalitats lucratives i dels incentius al mecenatge” i per tant, les donacions fetes es poden beneficiar dels incentius fiscals establerts en els articles 19, 20 i 21 de l’esmentada llei.