L’any 2017 l’equip de professionals del C.O. La Gavina va valorar que era necessari realitzar un canvi a la metodologia a l’hora de planificar els suports a les persones usuàries del servei. Mitjançant l’adaptació dels programes d’intervenció i d’activitats a les necessitats i motivacions individuals. Així com, una transformació orientada a oferir activitats diversificades i d’alt valor afegit per a les persones usuàries, fomentant l’ús de les noves tecnologies com a element afavoridor en la integració de les persones amb discapacitat intel·lectual.