Les noves necessitats i la nova situació de demanda de serveis de Llar-residència van transformar l’oferta de serveis d’Albatros cap a un l’acolliment residencial per a persones adultes amb diferents intensitats de suport, amb serveis personalitzats i integrals durant tot l’any. Amb aquesta finalitat, entre 2016 i 2017, es van dur a terme les obres d’ampliació de la Llar-residència Albatros, doblant l’espai de serveis de la Llar-residència i acollint a 62 persones.