La Fundació per l’Educació i la Salut Mental (ESMEN) va néixer l’any 1990 amb la voluntat d’atendre a les persones amb discapacitat intel·lectual. La idea inicial de la Fundació va ser de naturalesa pedagògica, amb la creació de l’Escola Sant Gervasi, per a alumnes amb necessitats educatives especials.