Aquesta bona notícia repercutirà en millores en la qualitat dels serveis i les condicions laborals dels professionals

La Fundació ESMEN ja és una de les entitats concertades pel Departament de Drets Socials, incorporant-se a la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública. Després de culminar un procés de concertació de més de 15.200 places de diferents entitats i fundacions de Catalunya dedicades a millorar la vida de la gent gran, persones amb discapacitat, persones amb malaltia mental i persones amb drogodependències que abans eren finançades a través de subvencions.

Aquesta bona notícia repercutirà en millores en la qualitat dels serveis i les condicions laborals dels professionals i de les persones usuàries de la Fundació, ja que aquest sistema garanteix una estabilitat econòmica. 

Els concerts tenen una durada no menor a 4 anys i són prorrogables fins a 10. A més, amb aquesta modalitat atorgada, ESMEN reforça el seu seguiment i avaluació dels serveis. Així com, els estàndards de qualitat exigibles, amb finançament, accés i control públics. 

Amb la provisió de places per concertació, l’objectiu és alinear els serveis socials amb els sistemes de Salut i Educació.