Ajuda’ns a fer que les persones usuàries de la Llar-Residència i del Centre Ocupacional se sentin com a casa

Ara fes el teu donatiu per bizum al 6709

Espais amables té com a objectiu redissenyar els espais de la Llar-residència i del Centre Ocupacional introduint tots els elements propis d’un ambient familiar.

La Fundació ESMEN és una entitat que està inclosa en les regulades per l’article 16 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de “règim fiscal de els entitats sense finalitats lucratives i dels incentius al mecenatge” i per tant, les donacions fetes es poden beneficiar dels incentius fiscals establerts en els articles 19, 20 i 21 de l’esmentada llei.