Ajuda’ns a reduir l’escletxa digital

Ara fes el teu donatiu per bizum al 6709

ESMEN TICS és un programa que té com a objectiu general introduir les TICS als tres serveis de la Fundació (Llar- Residència Albatros, CO La Gavina i CET Pingüinet), en els que les persones amb diversitat funcional en són les màximes protagonistes, mitjançant activitats i accions adaptades a les seves necessitats.

També volem oferir als nostres treballadors les millors eines per poder desenvolupar la seva activitat laboral i, en conseqüència, donar una millor resposta a les persones usuàries amb les quals treballem.

La Fundació ESMEN és una entitat que està inclosa en les regulades per l’article 16 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de “règim fiscal de els entitats sense finalitats lucratives i dels incentius al mecenatge” i per tant, les donacions fetes es poden beneficiar dels incentius fiscals establerts en els articles 19, 20 i 21 de l’esmentada llei.