Ajuda’ns a fer arribar la cultura a tothom 

Ara fes el teu donatiu per bizum al 6709

Aquest programa té com a objectiu utilitzar la cultura com a eina de transformació social. Creu en la cultura com un dret universal i vol fer-la accessible i impulsar-la en tots els seus àmbits amb una finalitat inclusiva i de manera oberta a la participació de tothom.

La Fundació ESMEN és una entitat que està inclosa en les regulades per l’article 16 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de “règim fiscal de els entitats sense finalitats lucratives i dels incentius al mecenatge” i per tant, les donacions fetes es poden beneficiar dels incentius fiscals establerts en els articles 19, 20 i 21 de l’esmentada llei.